El centre disposa de professionals per atendre l’alumnat amb NEE. Concretament d’una Mestra d’EDUCACIÓ ESPECIAL i una PSICOPEDAGOGA. Així mateix, el centre disposa d’un referent de l’EAP.

Aquest tipus d’alumnat bàsicament treballa d’una manera integrada, dins el seu grup de classe, disposant també d’unes hores setmanals d’atenció individualitzada.

A què es dediquen alguns dels nostres exalumnes?

Exalumnes

Durant el curs 2016-17 l'Apiària va fer diferents actes per a la celebració dels seus 50 anys. Coneix les activitats dutes a terme.

50 Anys