normativaNormativa: 

    RESOLUCIÓ  EDU/452/219, de 21 de febrer (DOGC núm 7821 de 1.3.2019)

    LLEI 12/2009 del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm 5422, de 16.7.2009)

    DECRET 75/2007 de 27 de març (DOGC núm 4852, de 29.3.2007)

    Enllaç interès:

     www.gencat.cat/preinscripcio

A què es dediquen alguns dels nostres exalumnes?

Exalumnes

Durant el curs 2016-17 l'Apiària va fer diferents actes per a la celebració dels seus 50 anys. Coneix les activitats dutes a terme.

50 Anys