pecNIVELLS EDUCATIUS QUE S’IMPARTEIXEN

  • Ed. Infantil: Concertada
  • Ed. Primària: Concertada
  • ESO: Concertada

L’Escola Acadèmia Apiària té per objectiu principal cooperar amb la família per donar als infants una educació basada en una  aproximació activa i constant a la vida, sota els aspectes personals, culturals i professionals, que asseguri la consolidació harmoniosa de la intel·ligència i personalitat  d’acord  amb  les  seves creences i entenent l’infant com un ésser històric arrelat en un país i en un temps determinat, concretament Catalunya, que ha de viure l’exigència de fidelitat i promoció dels valors i la seva cultura, sense oblidar la visió global de la cultura i el món.

PROJECTE LINGÜÍSTIC:

L’escola utilitza la llengua catalana com a llengua base d’aprenentatge i comunicació, és a dir, com a llengua vehicular (rètols informatius, circulars, reunions, entrevistes, informes, activitats esportives, sortides pedagògiques, menjador,...). També es facilitarà i procurarà que els alumnes amb llengües familiars diferents se sentin acollits i integrats i puguin mantenir una ràpida comunicació en aquesta llengua i, per tant, seguir la dinàmica de l’escola.

IDIOMA ESTRANGER :       

  • Anglès a partir de P-3.
  • Alemany com a segona llengua estrangera a l’ESO (voluntària).
  • Ciències Naturals en anglès (a partir de 1r de Primària).

A què es dediquen alguns dels nostres exalumnes?

Exalumnes

Durant el curs 2016-17 l'Apiària va fer diferents actes per a la celebració dels seus 50 anys. Coneix les activitats dutes a terme.

50 Anys