proposal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs 2018-2019 a l'escola fem robòtica educativa des de P3 a 4t de Primària.

Les habilitats i competències dels alumnes es veuen desenvolupades d'una forma efectiva degut a que, es plantegen activitats que els alumes han de resoldre com reptes, en grup, aportant solucions elaborades entre tots els membres. Es crea també la necessitat d'experimentar, l'interès per investigar... 

Els models que es construeixen, sobre tot amb els alumnes de 3r i 4t, solen anar acompanyats d'un programa informàtic. 

És intenció de l'escola que el curs vinent arribi la robòtica a 5è i 6è de Primària.  

A què es dediquen alguns dels nostres exalumnes?

Exalumnes

Durant el curs 2016-17 l'Apiària va fer diferents actes per a la celebració dels seus 50 anys. Coneix les activitats dutes a terme.

50 Anys