• Del 20 al 26 de juny per a l'alumnat d'Educació Infanti, Educació Primària i 1r d'ESO
  • Del 27 de juny al 3 de juliol per a l'alumnat de 2n, 3r i 4t d'ESO.

Documentació: 

    - 4 fotografies

    - Fotocòpia del carnet vacunes

    - Dades bancàries (Sepa)

Recollir altres impresos a secretaria (material, al·lèrgies, petites sortides, drets d'imatge).

NOTA: La NO FORMALITZACIÓ de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça. 

A què es dediquen alguns dels nostres exalumnes?

Exalumnes

Durant el curs 2016-17 l'Apiària va fer diferents actes per a la celebració dels seus 50 anys. Coneix les activitats dutes a terme.

50 Anys