• La llibertat personal mitjançant una educació objectiva, plural i respectuosa, amb un alt nivell cultural i de coneixements, que permeti a l’alumnat ser adults independents, responsables i preparats per afrontar el seu futur.
  • L’esperit familiar de l’Escola, amb una relació receptiva i de col·laboració entre els professionals i les famílies.
  • La dignitat i el respecte mutu entre els membres de la comunitat educativa.
  • L’educació, la solidaritat, la responsabilitat, la tolerància i el respecte pelmedi ambient.
  • L’esforç, la disciplina, la motivació per la feina ben feta, el treball personal i col·lectiu per aconseguir una educació de qualitat.
  • El tracte personalitzat amb l’alumnat, reconeixent les diferències individuals i posant tots els mitjans a l’abast per atendre la diversitat.
  • Un bon clima laboral, que busqui la implicació del Claustre, la millora contínua i el desenvolupament de les competències professionals individuals.


A què es dediquen alguns dels nostres exalumnes?

Exalumnes

Durant el curs 2016-17 l'Apiària va fer diferents actes per a la celebració dels seus 50 anys. Coneix les activitats dutes a terme.

50 Anys